Bestuur Europea Nederland

Europea Nederland heeft een bestuur en een nationale coördinator die op Europees verenigingsniveau de contacten onderhoudt.

Bestuur Europea Nederland

Sinds eind 2018 bestaat het bestuur uit de volgend personen

  • Voorzitter en Nationaal Coördinator: Harrie Meijer (Zone College)
  • Secretaris: Ilse Terpstra (Terra)
  • Penningmeester: Jan Jeronimus (Wellant College)
  • Bestuurslid: Karin Elferink (Helicon Opleidingen)